Máy sàng tròn

Máy sàng tròn được dùng phổ biến trong các ngành thực phẩm, dược phẩm. Đôi khi xuất hiện trong ngành vật liệu xây dựng.