TCVN2261-1977 Then bằng

Cánh vít https://www.youtube.com/watch?v=NspplWfn0A4&t=2s  Máy trộn phân bón https://www.youtube.com/watch?v=r61VdCuZDuI  Máy sàng tròn https://www.youtube.com/watch?v=-ohj41TZMVg  Vít tải https://www.youtube.com/watch?v=FtrxrnRE9qw 

May tron lien tuc

Máy trộn liên tục là một sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như phân bón, sấy khô, trộn, tăng độ ẩm cho sản phẩm …